VPS-TBD01
699.000đ / tháng

HOT

VPS-TBD02
919.000đ / tháng
VPS-TBD03
1.119.000đ / month
RAM: 12 GB
RAM Guaranteed: 16 GB
RAM Guaranteed: 24 GB
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
CPU: 8 vCPU
CPU: 10 vCPU
CPU: 12 vCPU
Dung lượng: 300GB SSD Enterprise
Dung lượng: 400GB SSD Enterprise
Dung lượng: 500GB SSD Enterprise
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Cpu:Intel E5 – 2686 v4
Cpu:Intel E5 – 2686 v4
Cpu:Intel Intel E5 – 2686 v4
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn