VPS-SD01
499.000đ / tháng

HOT

VPS-SD02
699.000đ / tháng
VPS-SD03
899.000đ / tháng
RAM: 12 GB
RAM: 16 GB
RAM: 24 GB
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
Tần số cơ bản: 2.3 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
CPU: 8 vCPU
CPU: 10 vCPU
CPU: 12 vCPU
Dung lượng: 300GB Sas
Dung lượng: 400GB Sas
Dung lượng: 500GB Sas
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Network Speed: 200Mbps/3Mbps
Cpu:Intel E5 – 2699 v3
Cpu:Intel E5 – 2699 v3
Cpu:Intel E5 – 2699 v3
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn