Chính Sách Khiếu Nại và Hoàn Tiền

Công ty Ftechx Solutions cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Dưới đây là chính sách khiếu nại và hoàn tiền của chúng tôi:

1. Khiếu Nại và Hỗ Trợ

Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giải quyết mọi khiếu nại của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phương tiện hỗ trợ khách hàng được cung cấp để được giúp đỡ.

2. Đánh Giá và Đổi Mới

Chúng tôi đánh giá mỗi khiếu nại một cách nghiêm túc và sẽ cố gắng giải quyết vấn đề một cách công bằng và linh hoạt. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể đề xuất các biện pháp như sửa đổi, điều chỉnh hoặc tái thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn.

3. Chính Sách Hoàn Tiền

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được áp dụng trong những trường hợp cụ thể được quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể xem xét hoàn tiền hoặc các biện pháp khác tuỳ thuộc vào tính chất và quy mô của dự án.

4. Điều Khoản và Điều Kiện

Chính sách khiếu nại và hoàn tiền này được áp dụng cùng với các điều khoản và điều kiện khác được quy định trong hợp đồng hoặc giao kèo giữa chúng tôi và bạn.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web hoặc trong tài liệu giao kèo.