VPS Premium NVMe 1
249.000đ /tháng
VPS Premium NVMe 2
499.000đ /tháng

HOT

VPS Premium NVMe 3
689.000đ /tháng
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Dung lượng: 25GB SSD
Dung lượng: 35GB SSD
Dung lượng: 60GB SSD
Ram: 4GB
Ram: 6GB
Ram: 8GB
CPU: 2 vCPU
CPU: 3vCPU
CPU: 4 vCPU
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn
VPS Premium NVMe 4
1.150.000đ /tháng
VPS Premium NVMe 5
1.499.000đ /tháng
VPS Premium NVMe 6
1.799.000đ /tháng
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Tần số cơ bản: 3.0 GHz (Turbo: 3.7 GHz)
Dung lượng: 80GB SSD
Dung lượng: 100GB SSD
Dung lượng: 120GB SSD
Ram: 10GB
Ram: 12GB
Ram: 16GB
CPU: 6 vCPU
CPU: 8 vCPU
CPU: 10 vCPU
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Network Speed: 300Mbps/3Mbps
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn
Bandwidth: Không giới hạn