Chính sách Bảo mật

Công ty Ftechx Solutions cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng và liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để liên lạc và tương tác với bạn, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi và thông tin về sản phẩm mới.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ không được ủy quyền hoặc phá hủy bằng cách sử dụng các phương tiện vật lý, kỹ thuật và quản lý.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng website và cải thiện trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tuỳ chỉnh các cài đặt trình duyệt để từ chối cookies hoặc thông báo khi cookies được gửi đi.

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản được thay đổi của Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi rất cảm ơn sự tin tưởng và sự ủng hộ của bạn đối với Ftechx Solutions. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.