HOSTING 1
Sinh Viên
HOSTING 2
Cá nhân
HOSTING 3
Start-UP
30.000đ/tháng
35.000đ/tháng
45.000đ/tháng
4GB dung lượng SSD
6GB dung lượng SSD
12GB dung lượng SSD
1 Addon Domain
2 Addon Domain
2 Addon Domain
1 CPU Core
2 CPU Core
2 CPU Core
1.5 GB RAM
2 GB RAM
2 GB RAM
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn MySQL Databases
Không giới hạn MySQL Databases
Không giới hạn MySQL Databases
40MB/s Disk I/O
40MB/s Disk I/O
40MB/s Disk I/O
Chứng chỉ SSL miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí
HOSTING 4
Doanh nghiệp nhỏ
HOSTING 5
Shop kinh doanh
HOSTING 6
Pro Business
60.000đ/tháng
85.000đ/tháng
125.000đ/tháng
20GB dung lượng SSD
25GB dung lượng SSD
30GB dung lượng SSD
3 Addon Domain
4 Addon Domain
6 Addon Domain
2 CPU Core
3 CPU Core
3 CPU Core
2 GB RAM
3 GB RAM
4 GB RAM
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Inodes
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn Sub-domains
Không giới hạn MySQL Databases
Không giới hạn MySQL Databases
Không giới hạn MySQL Databases
40MB/s Disk I/O
40MB/s Disk I/O
40MB/s Disk I/O
Chứng chỉ SSL miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí
Chứng chỉ SSL miễn phí