Quy trình và Chính sách Hợp tác với Công Ty Ftechx Solutions

1. Thảo Thuận Ban Đầu

Trước khi bắt đầu dự án, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc thảo luận để hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi đề xuất các giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn.

2. Lập Hợp Đồng và Thanh Toán

Sau khi thỏa thuận về phạm vi dự án và các điều khoản, chúng tôi sẽ lập hợp đồng cung cấp dịch vụ. Thanh toán được thực hiện theo các điều khoản đã được thảo luận và thống nhất trước đó.

3. Tùy Chỉnh Domain, Hosting và Server

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn tên miền (domain) phù hợp và cung cấp các gói hosting và server phù hợp với yêu cầu của dự án. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự ổn định và hiệu suất của các dịch vụ này.

4. Xây Dựng Website và Cập Nhật Liên Tục

Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng website theo yêu cầu và thỏa thuận trước đó. Trong quá trình phát triển, chúng tôi sẽ cập nhật và liên lạc với bạn để đảm bảo sự phù hợp và hài lòng của bạn đối với tiến độ và chất lượng dự án.

5. Hỗ Trợ và Bảo Trì

Sau khi dự án hoàn thành, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ và bảo trì để đảm bảo website của bạn hoạt động một cách ổn định. Bất kỳ vấn đề nào xuất hiện sau triển khai sẽ được chúng tôi giải quyết kịp thời.

6. Chính Sách Bảo Mật và Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

7. Công Bằng và Trung Thực

Chúng tôi cam kết hợp tác công bằng và trung thực với bạn trong quá trình làm việc, đảm bảo rằng mọi giao dịch đều diễn ra một cách minh bạch và chuyên nghiệp.