Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với dịch vụ thiết kế website, hosting và domain của chúng tôi. Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Quyền Sở Hữu

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ và nội dung được tạo ra bởi chúng tôi trong quá trình thiết kế website, hosting hay domain sẽ thuộc sở hữu của bạn khi đã thanh toán đầy đủ chi phí cho dịch vụ.

3. Nghĩa Vụ Của Bạn

Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cần thiết để tiến hành dịch vụ. Bạn cũng cam kết không cung cấp, sử dụng hoặc thực hiện các hành động vi phạm luật pháp hoặc xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba.

4. Thanh Toán và Hủy Dịch Vụ

Chi tiết về thanh toán và chính sách hủy dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc giao kèo giữa chúng tôi và bạn.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích các dịch vụ cung cấp và liên hệ liên quan đến dịch vụ.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi sẽ được coi là đồng ý với các điều khoản mới.