-33%

.com

Tên miền quốc tế phổ biến nhất hiện nay, thường dùng cho doanh nghiệp hoặc các trang thương mại.

350.000 đ/năm

231.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

-33%

.vn

Tên miền quốc gia phổ biến nhất, phù hợp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và phù hợp mọi loại hình website.

670.000 đ/năm

450.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

.org

Tên miền quốc tế dành riêng cho các tổ chức, hội đoàn hoạt động trong Việt Nam hoặc tổ chức toàn cầu.

670.000 đ/năm

352.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

-30%

.net

Tên miền quốc tế, phù hợp cho website chính trong một mạng lưới website nào đó.

350.000 đ/năm

240.900 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

.info

Tên miền quốc tế, phù hợp cho website cá nhân, giới thiệu thông tin hoặc blog.

750.000 đ/năm

616.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

-40%

.com.vn

Tên miền quốc gia, phù hợp với website cho tổ chức/doanh nghiệp lĩnh vực giải trí.

570.000 đ/năm

350.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

.net.vn

Tên miền quốc gia, phù hợp với cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

570.000 đ/năm

350.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)

.edu.vn

Tên miền quốc gia, phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp giáo dục tại Việt Nam.

350.000 đ/năm

150.000 đ/năm

(đã bao gồm VAT)


Xem chi tiết

Bắt đầu thương hiệu với tên miền riêng của bạn.

Tên miền quốc tế .COM chỉ từ 231k/năm, tên miền .VN chỉ từ 350k/năm.